6 csoportos óvoda építése Budajenőn

Az EcoSaving Kft. a KINAMÉ Kft.-vel közösen elnyerte Budajenő településen megvalósuló új hatcsoportos óvoda teljes generálkivitelezését a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 pályázat keretén belül.

Jelenleg a szerkezetépítési munkák folynak.

Budapest, III. kerület, Fehéregyházi úti társasház kivitelezése

Az EcoSaving Kft. a TOP FORTUNE INVEST Kft.-vel közösen a III. kerületben társasházat létesít, melynek az összes lakása már eladásra került.

Dánszentmiklós Egészségház generálkivitelezése

2018. áprilisában kiírt közbeszerzést cégünk sikeresen megnyerte, melyben az önkormányzat a PM_EÜALAPELLATAS_2017 pályázat keretén belül új Egészségházat kívánt megvalósítani. Jelenleg még a külső kerítésépítési és térkövezési munkák folynak. Az épület tervezett átadása: 2019 májusa.

Málnaliget szabadidő centrum generálkivitelezése

Cégünk megbízást kapott a VP pályázat keretén belül megvalósuló Málnaliget szabadidő centrum létesítésére görkorcsolyapályával együtt.

Nyársapáti Egészségház generálkivitelezése

2018. márciusban kiírt közbeszerzést cégünk sikeresen megnyerte, melyben az önkormányzat a PM_EÜALAPELLATAS_2017 pályázat keretén belül új Egészségházat kívánt megvalósítani. Az épületet 2018 decemberében sikeres átadtuk, illetve 2019 márciusában a használatbavételi engedélyt is sikeresen megkapta. Külön büszkeség, hogy ezen pályázaton belül első kivitelező cégként sikerült az önkormányzat és az orvosok részére átadnunk az új, modern Egészségházat.

Pilis, Attila úti Gesztenyéskert Óvoda bővítése

Pilis Város Önkormányzata részére 2018 szeptemberében 3 épületre írtunk alá szerződést, melyből kettőt sikeresen átadtunk, pénzügyileg is lezártunk. A most mellékelt képeket tükröző épület várható átadása 2019 májusa.

Szabolcsbáka, 750-400 kV-os alállomás létesítésében építészeti munkák ellátása

A PENTA Kft.-nek (egyik legmeghatározóbb szereplője a magyar építőiparnak 20 éve) végeztük a Szabolcsbáka külterületén létesítendő 750/400 kV-os alállomás építészeti munkáit, mely egész Közép-Európában egyedülálló, és a legnagyobb alállomás lesz. Várhatóan több projektben fogunk még velük együtt dolgozni.

Vác napkollektor

2017 májusában nyertes közbeszerzési ajánlattevőként kezdtük meg a váci Jávorszky Ödön Kórház napkollektoros telepítését az ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 pályázat keretén belül. A napkollektorok telepítése és sikeres műszaki átadás-átvétele 2017 júniusában megtörtént.

X Budapest, IX. kerület, Fehér út 9. szám alatti MLSZ öltöző teljes felújítása

A 9. kerületben található Magyar Labdarúgó Szövetség öltözőjének teljes belső felújításával bízták meg az EcoSaving Kft-t, melyen jelenleg a bontási munkák folynak. A továbbiakban több MLSZ által megbízott munka van kilátásban.

Zsámbok

Zsámboki fogorvosi és védőnői rendelő korszerűsítése

Cégünk 2018 áprilisában sikeresen elnyerte a Zsámbokon működő fogorvosi és védőnői rendelő korszerűsítését, illetve a védőnői szolgálat minőségi fejlesztését multifunkcionális helyiségek kialakításával és eszközbeszerzéssel. Az épület sikeres műszaki átadás-átvétele az eszközbeszerzéssel együtt 2018. július 31-én történt meg.